Regelprøve

Prøven kan tages on-line via internettet eller skriftligt og består af 27 afkrydsningsspørgsmål.
Disse skal besvares korrekt aften inden fremmødet til 3. og sidste undervisningsaften. 
(Ved forkerte svar 1. gang kan gås tilbage og rette indtil alle 27 spørgsmål er korrekt besvaret.)

Prøven kan findes på www.golf.dk/contest/regelproeve.

Instruktøren orienterer nærmere.

 

 

H.C. Andersen Golfklub, Kristianslundsvej 15, 5400
Bogense

Klubbens kontor ved klublokalet er åbent tirsdag
fra 17.30 - 19.30 og lørdag fra 10-12

Inforum - Lokalet er åbent for alle i
tidsrummet 7.00 - 21.30