Herreklubben - sæson 2022


Herreklubben - se program for 2022 her

Åbningsturnering lørdag den 26/3 kl. 12:30!


Er du herrespiller, over 18 år og med et handicap på 36 eller derunder, så er der ingen undskyldning for ikke at møde op kl. 12:30, hvor vi holder vores opstartsmatch med start tid kl. 13:00. Husk tilmelding i Golfbox til denne dag. Det bliver en stableford match fra tee 60 (gul) og med efterfølgende præmieuddeling, information om den kommende sæson og mulighed for indmelding i herreklubben. Det er gratis at deltage i matchen, og er du generelt interesseret i at spille med om torsdagen, koster det kun 400,- kr. for en hel sæson, alternativt kan du indbetale 50 kr. pr. gang. Du kan deltage op til 4 gange, hvor du betaler 50,- kr. pr. gang og finder du herefter ud af du gerne vil være ”fuldtidsmedlem” – så kan du fratrække de allerede indbetalte beløb, således du i alt har indbetalt kr. 400,00. Du kan selvfølgelig også vælge fortsat at betale50,- kr. pr. gang. 

                                                         Kontingent indbetaling.

Alle former for betaling for deltagelse i herreklubben, indbetales på konto 6858-0001124846. Ønsker du at betale pr. gang, bedes beløbet indbetales senest dagen efter deltagelse.
Fuldtidsmedlemskab bede betales senest ved sæsonstart.
HUSK ALTID at oplyse medlemsnummer ved betaling.

                                                     Greensome - holdspil 2022


Efter nogle år hvor vi har spillet High/Low, vil vi nu prøve en anden spilleform i 2022.
I 2022 har vi valgt 
Greensome, som vores ekstra turnering for holdspil.
Der er 2 spillere på hvert hold og begge spillere slår ud på hvert hul, - herefter vælger parret hvilken bold/drive de vil spille videre med. Den partner, hvis teeslag ikke blev valgt, slår derefter det næste slag, og hvert efterfølgende slag slås i skiftende rækkefølge, indtil bolden er i hullet. Hvis for eksempel teeslaget fra spiller A vælges på det første hul, slår spiller B det næste slag, og således skiftes man. Der SKAL minimum vælges 7 drive fra hver spiller - resten er til fri fordeling.
Hvis begge spillere driver out of bounds eller bolden mistes, så er det kun den ene spiller der må drive om, eller det kan vælges at bruge E5-reglen til den ene af boldene.
Spillehandicappet udregnes med følgende formel: Spilleren med laveste spillehandicap vægter 60 pct, mens makkeren vægter med 40 pc.
Eks.: Knud har 12 slag og Ove har 19 slag - de spiller således med spillehandicap 12*0,6 + 19*0,4  = 14.8 - oprundes til 15 slag.
Holdene sammensættes ved lodtrækning - point findes på samme måde som når vi spiller stableford - vinder er det hold med flest point efter 18 huller, hvis det står lige efter 18 huller, er det bedste resultat efter 9 huller, herefter 6 huller og så 3 huller eller på sidste hul - sidste afgørelse vil være lodtrækning.
I aftaler selv tid, bane og teested, dog således at man får et tidsrum på ca. 1 måned til at få kampen afviklet. Matchfee er 50,00 kr. pr. mand og det vil gå til præmier. Du skal indbetale matchfee til herreklubbens konto
inden tilmeldingsfristen.  Du kan godt indbetale sammen med Herreklubbens kontingent på 400 kr. Tilmeldingsfrist er 22/4 og tilmeldingsseddel ophænges i inforummet


Putte-statistik 2022


De dage hvor vi spiller slagspil, tæller vi også rundens puts (antal slag på green). Spillerens 6 bedste putte runder i sæsonen er tællende (har du ikke spillet mindst 6 runder slagspil, kan du ikke være med i denne konkurrence). Der er præmie til sæsonens 3 bedste. Er stillingen lige er  det spillerens 7. bedste put der er tællende, er det stadig lige går man videre til 8. bedste put osv.


                                                               Venskabsmatch

Mandagspigerne møder vi én gang om året. De lige år spiller de på ’hjemmebane’ om mandagen og de ulige år spiller vi på ’hjemmebane’ om torsdagen. Efter en venskabsmatch er der fællesspisning og præmieuddeling. Spilledato i 2022 er mandag d. 23. maj

Ligeledes håber vi at spille venskabsmatch mod Midtfyn, datoen er umiddelbart sat til den 16-06-2022 på H.C.Andersen Golf. Der afventes endeligt svar fra Midtfyn, om datoen passer i deres program.

First Block Title

Content for the First Block

Second Block Title

Content for the Second Block

Third Block Title

Content for the Third Block

Special Box Title

Content for the Special Box

Footer First Block Content

Footer Second Block Content

Footer Third Block Content