EDS - Ekstra Dags Score

Reglerne i forkortet udgave:

EDS kan spilles på danske baner, der er godkendt af DGU.
Spilleren bestemmer selv, hvornår han/hun vil spille en EDS-runde.

Der er sket ændringer i handicapreglerne fra 1. januar 2016. 
Vær derfor opmærksom på nedennævnte: 
  
Ved den normale regelrevision, som sker  hvert 4. år, er der for 2016-19 i DGU-regi vedtaget følgende ændringer (kursiv er vore kommentarer): 
·        Antal tilladte EDS øges fra 2 til 3 pr. kalenderuge. 
·        Grænsen for tællende 9-huls runder sænkes fra 18,5 til 11,5. 
·        Der kan maksimalt afleveres én 9-huls score pr. dag. 
·        EGA hæver øverste grænse for EGA handicap til 54 (fra før 36). 
·        DGU anbefaler et klubhandicap på 72 som start. 
         (hvilket vi agter at følge i vores klub, men der skal ske en del tilretninger, 
         før det er praktisk muligt, hvorfor der indtil videre fortsættes med klubhandicap 54 som start) 
·        Genindfører begrebet Klubhandicap. (Herefter kun 2 handicapbetegnelser: Klubhandicap og

   EGA-handicap) 
·        Klubhandicap: Spillere med Handicap over 54 og spillere med handicap under 54, som har                mistet EGA handicap. 
         (På grund af for få spillede tællende EDS- og turneringsrunder - krav om mindst 8 indenfor 24            måneder) 
·        Der kommer en ny beregningsmetode til den årlige handicaprevisionen (Golfbox beregner                  automatisk). 
·        Ny CBA beregningsmetode ved turneringer. (Golfbox beregner automatisk
·        CBA intervallet reduceres fra (+1 til -4) til (+1 til -2) (Golfbox beregner automatisk) 
  
Der er udarbejdet en kort vejledning til spillere. Den kan læses her (4 sider) 


Vejledningen til klubberne er på 15 sider. Den vil vi skåne jer for. 
  
I vejledningerne er taget udgangspunkt i, at man afleverer underskrevne scorekort. 
Hos os er vi forlængst gået over til, at man ved private runder selv indtaster sin score og lader markøren godkende i golfbox. 
  
Er du i tvivl om, hvorvidt du har et EGA-handicap eller (alene) et Klubhandicap, kan du gå ind på din profil i Golfbox.dk ->Scores. Din handicap-status fremgår herefter øverst i højre side af billedet. Fremgår der et EGA-handicap, er dette også dit klubhandicap. 
 

Elektronisk indberetning - spilleren indberetter via Golfbox:
Det er muligt i samarbejde med sin markør at indberette score via Golfbox (golf.dk). En spiller skal spille til sit nye handicap, så snart EDS runden er indtastet elektronisk, uafhængigt af om markøren har godkendt scoren eller ej.

Afleverer man sit scorekort i postkassen i info-rummet, skal kortet være forsynet med

a. Dato
b. Spillerens navn og medlemsnummer
c. Spillerens handicap
d. Markørens navn og medlemsnummer (for sikker registrering af markør)
e. Scorekortet mærket/afkrydset med EDS

H.C. Andersen Golfklub, Kristianslundsvej 15, 5400
Bogense

Footer Second Block Content

Inforum - Lokalet er åbent for alle i
tidsrummet 7.00 - 21.30