Bliv medlem øvrige

Vi har masser af plads til nye medlemmer. 
Dit handicap fra tidligere klub overføres.
Vi har en spændende bane (privatejet).
Vi har velfungerende "klubber i klubben".
Vi arrangerer mange spændende klubturneringer.
Vi har intet indskud ved indmeldelse.

Vi har følgende medlemsgrupper og satser:  (Godkendt på generalforsamling 10. marts 2020)                                                   

Medlemstype Kontingent Forfald  
1. Aktive seniorer (26 år og derover) 3.350 1/7 og 1/1  Bliv medlem

2. Aktive pensionister (Kun for medllemmer 
    fra før 1/1-2016, der på det tidspunkt 
    var fyldt 64 år) 

3.200 1/7 og 1/1  

3. Aktive ungseniorer (19-25 år)

1.675 1/7 og 1/1 Bliv medlem
4. Aktive juniorer (18 år og derunder) 875 1/7 og 1/1 Bliv medlem

5. Par-3 medlemmer (ikke DGU-kort)

950 1/7 og 1/1 Bliv medlem
11. Langdistancemedlemmer (forudsætter 
     medlemskab af dansk anden golfklub)
1.800  1/7 og  1/1 Bliv medlem

12. Flexmedlemmer (betaler fuld green fee
      ved hver spillerunde)

1.350  helårlig 1/1 Bliv medlem
14. Passive medlemmer (Ingen spilleret) 500 helårlig 1/1 Bliv medlem

Forbrug af bolde på driving-range indgår i kontingentet. Opfyldning af boldnøgler sker på klubkontoret i åbningstiden eller efter aftale.

Ved ønsket indmeldelse i løbet af en kontingentperiode, oplyses det forholdmæssige kontingentet ved indmeldelsesbekræftelsen. Eller forhør om pris på kasserer@hcagolfklub.dk

Har du spørgmål, så kontakt os på info@hcagolfklub.dk


Opdateret  17-03-2020 tk 

H.C. Andersen Golfklub, Kristianslundsvej 15
5400 Bogense

Footer Second Block Content

Inforum - Lokalet er åbent for alle i
tidsrummet 7.00 - 21.30