Bliv medlem nybegynder

Til alle nye golfere tilbyder vi et prøvemedlemskab gældende i 3 måneder. Prisen herfor fratrækkes i introduktionskontingentet, hvis du ønsker at fortsætte golfspillet. 

Som nybegynder kan du også vælge at tegne et introduktionsmedlemskab straks. Det gælder i den igangværende kontingentperiode samt den følgende. Perioderne er 1/1-30/6 og 1/7-31/12.  Derefter bliver du automatisk fuldtidsmedlem på normalvilkår hvis du ikke senest 1 måned før meddeler, at du ønsker flexmedlemskab, udmeldelse eller andet.


Opstartsperioden er den samme, hvad enten du er prøvemedlem eller introduktionsmedlem.

I opstartsperioden lærer vi dig spillets finesser både praktisk og teoretisk.

Når du har gennemført en række discipliner, opnår du en banetilladelse, der giver ret til at spille alene eller med andre golfspillere på vor 18 hullers bane.

Banetilladelsen giver ret til udstedelse af DGU-kort, der berettiger til golfspil på alle baner her og i udlandet.

Prøvemedlemmer skal dog inden udstedelse af DGU-kort tegne et introduktionsmedlemskab.

Ønsker du ikke DGU-kort men alene adgang til at benytte øvefaciliteterne og par 3-banen, kan du efter opstartsperioden tegne et par 3-medlemskab.

I opstartsperioden får du: 

a. Regelundervisning og praktisk undervisning, der afsluttes med små prøver  (se datoer og plan herfor)
b. Fri benyttelse af banens øvefaciliteter (Drivingrange, indspils- og puttinggreens)
c. Fri adgang til spil på 9 huller banen (par 3)
d. Adgang til kaninmatcher på 18-hullers banen (se mere om kaninmatcher her)  
e. Vejledning af begynder- og juniorudvalget.

Der vil i begrænset omfang kunne lånes golfudstyr i klubben.

Jeg ønsker et prøvemedlemskab:   (klik her) 

Pris  kr. 500,- . (Juniorer 15 - 18 år kr. 250) (Gælder kun nybegyndere) 

 

Jeg ønsker et introduktionsmedlemskab:  (klik her)   (Gælder kun nybegyndere)
Pris ved start i april 2019    kr. 2.150,00. (Juniorer 15-18 år kr.  675,00)  Gælder til 31/12-2019
Pris ved start i maj 2019     kr. 2.150,00. (Juniorer 15-18 år kr.  675,00)  Gælder til 31/12-2019
Pris ved start i juni 2019     kr. 1.490,00.  (Juniorer15-18 år kr.  505,00)  Gælder til 31/12-2019.
Pris ved start i aug 2019     kr. 830,00.    (juniorer 15-18 år kr.  335,00)  Gælder til 31/12-2019 x)
Pris ved start i sep 2019     kr. 500,00     (juniorer 15-18 år kr. 250,00)   Gælder til 31/12-2019 x) 

x) For 1. halvår 2020 betales kr. 1.650 (juniorer 15-18 år kr. 425,00).


Ved valg af introduktionsmedlemskab fratrækkes prisen for et eventuelt betalt prøvemedlemskab.          Ved udløb af introduktionsmedlemskabet overgås automatisk til normalt fuldtidsmedlemskab, medmindre der senest 1 måned før er anmodet om anden form for medlemskab, udmeldelse eller andet.


Boldforbrug til udslagsbanen er inkluderet i kontingentet. 
For at få adgang til bolde skal du have en boldnøgle. Den udleveres på første mødeaften, på klubkontoret i åbningstiden eller efter aftale

 


 

 

 

 

H.C. Andersen Golfklub, Kristianslundsvej 15, 5400
Bogense

Footer Second Block Content

Inforum - Lokalet er åbent for alle i
tidsrummet 7.00 - 21.30