Kaninklubben

Kaninudvalget byder nye såvel som gamle kaniner og interesserede handicapspillere velkommen til en sæson med masser af hyggeligt samvær og spændende matcher.

Kaninklubben er stedet hvor nye medlemmer får mulighed for at spille med andre medlemmer fra klubben, og det er også i kaninklubbens regi, at nye medlemmer spiller deres første 5 runder, (9 huller) inden de slippes fri på banen.

Kaninklubben spiller match hver tirsdag med start mellem 16:15 og 17:15. I starten og slutningen af sæsonen, hvor lyset forsvinder tidligt, spiller vi dog lørdag eftermiddag. (Se Vagtplanen her på hjemmesiden eller i info-rummet).

Fælles spisning og præmieoverrækkelser
Hver 5. tirsdag er der månedsmatch og starter kampen om at blive nr. 1, -månedens kanin eller bare at deltage og have det hyggeligt sammen med andre golfere. Vi har plads til alle, også gerne mange hcp spillere, der bare gerne vil gå 9 huller. Disse tirsdage og efterfølgende en gang om måneden slutter vi af med noget godt at spise, præmieoverrækkelser, orientering og hyggeligt samvær.

Sidst på sæsonen har vi en stor afslutningsmatch med fine præmier og pokal til årets kanin. Derefter går vi over til at spille om lørdagen.

Praktik
Tilmelding sker enten ved at skrive sig på listen i Info-rummet eller ved at sende en SMS til matchansvarlig.
NB: Tilmeldingsfrist til spisning ved månedsmatch er søndag kl. 12.00

Deltagergebyr, 25,00 kr. betales ved matchstart.
Mødetid 15 min før udgang til matchen.
Til kaninmatcher går 99' 2-bolde med en mentor eller med en ansvarlig spiller. Matchlederen fordeler holdene.Præmier  - Præmie-sponsor               

Hcp 54 - 99 hcp spillere
1. præmie værdi ca. 300 kr. ca. 200 kr.
2. præmie værdi ca. 200 kr. ca. 150 kr.
3. præmie værdi ca. 100 kr. ca. 100 kr.
4. præmie 3 bolde

3 bolde

Præmier for mellemliggende matcher er mindre boldpræmier. Endvidere 3 klappræmier blandt ikke vindende deltagere. (Hvis der er mindre end 5 deltagere i en række, spilles der kun om 1. præmie).

Lørdage i forårs- og efterårssæsonen slutter vi sammen på hul 19 med mindre boldpræmier.

For alle præmier gælder samme regel: man skal være til stede for at få præmie.
Er prismodtageren ikke til stede, rykkes ned i pointrækken indtil 2 point.
Der uddeles præmier efter flg pointsystem: nr. 1 tildeles 10 point, nr. 2 tildeles 8 point – derefter 6-5-4-3-2 point.
Pointsystemet for ”månedens kanin” ophører med at tælle ved matchen i ugen før månedsmatchen. Ved pointlighed vinder laveste hcp. ”Månedens Kanin” eller ”Årets Kanin” kan være såvel en kanin- som en hcp-spiller.

Scorekort skal udfyldes af spiller og markør og underskrives og afleveres af begge umiddelbart efter spillet i postkassen mærket ”Kaninmatch” i inforummet. Husk medlemsnummer for både spiller og markør på scorekortet.

Kaninudvalgets medlemmer findes i menuen ”Udvalgsmedlemmer” under ”Kaninklubben”, og det er os, I skal kontakte om tirsdagen ved tilmelding/betaling og evt. spørgsmål.

 

Sponsorer

H.C. Andersen Golfklub, Kristianslundsvej 15, 5400
Bogense

Footer Second Block Content

Inforum - Lokalet er åbent for alle i
tidsrummet 7.00 - 21.30