Udsigt fra hul 15 H. C. Andersen Golf

Udsigt fra hul 15

H. C. Andersen Golf

Indførelse af lokalregel

Feb 12, 2017
|
Posted by: Karstenl
|
Category: General
Ny lokalregel på HCA Golf

USGA og R&A har offentliggjort en ny Lokal Regel som klubber og/eller komitéer kan tage i brug fra 2017. DGU har valgt at inkludere den nye Lokale Regel i alle DGU turneringer fra 2017. DGU anbefaler ligeledes alle danske klubber at inkludere den nye regel i deres Lokale Regler for 2017.
Denne anbefaling har H.C.Andersen Golfklub valgt at følge og den er hermed indført.

Det skal samtidig bemærkes, at denne regel er gældende i alle turneringer som DGU afholder og reglen er ligeledes gældende i aller turneringer der afholdes af Regionsgolf Danmark - uanset om den pågældende bane ikke har includeret denne regel.

DEN ANBEFALEDE LOKALE REGEL I SIN FULDE ORDLYD:

"Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres."

Du kan se en illustration af den pågældende regel her

rev. karsten/120217
 

 

 

Godt tilbud til nye medlemmer!

images/Gallery/nyt medlem/Nye medlemmer 6.jpg
Bliv en del af vores hyggelige H. C. Andersen Golfklub. Netup nu kan du få første års medlemskab til halv pris, inklusiv golfkørekort.

Fri golf på 5 fynske baner

images/Gallery/nyt medlem/G5 logo1.jpg

Husk du kan købe adgang til fri golf på 5 fynske baner -  H.C. Andersen GK, Barløseborg GK, Sct. Knuds GK, Odense Eventyr Golf og Midtfyns GK. 

Husk fri fællestræning!

images/Gallery/fotodanielcole.jpg

Husk at der er mulighed for at deltage i fri fællestræning for alle medlemmer mandage i lige uger fra kl. 18-19 og lørdage fra kl. 11-12.  

 

Golf - En sport for alle

H.C. Andersen Golfklub, Kristianslundsvej 15
5400 Bogense

Klubbens kontor ved klublokalet er åbent
tirsdage 17.30 - 19.30 og lørdage fra  10.00 -12.00
Mail: info@hcagolfklub.dk

Inforum - Lokalet er åbent for alle i
tidsrummet 7.00 - 21.30